תפריט יצירת קשר

בניית תכנית ואסטרטגיה עסקית

בניית תכנית ואסטרטגיה עסקית

תכנית עסקית היא מסמך אותו נוהגים להכין עבור גופים ומוסדות עסקיים כאשר מטרתו העיקרית היא לסייע לכל אדם, יזם או מנהל חברה המבקש מסמך זה, להחליט על הכיוונים אליו הוא מעוניין לנווט את העסק שברשותו.

בניית תכנית בעלת אסטרטגיה עסקית ברורה ומסודרת מאפשרת התמקדות ביעדים השונים שהוצבו, כאשר כל עסק כיום, בכל סדר גודל שהוא, כדאי שיפעל לפי תכנית עסקית ברורה וקפדנית שתוכננה היטב מראש - הדבר נכון לגבי חנות קטנה, סטארט-אפ בראשית דרכו ועד קונצרן גדול, כל אלו ועוד יעשו נכון אם יפעלו על פי תכנת מסודרת וברורה כאמור. תכנית עסקית איננה המטרה אלא כלי תכנוני ואמצעי להצגת מצב החברה, מצב השוק, האמצעים הכספיים וכו' - תכנית זו ממחישה מספרים, נתונים, עובדות ופרמטרים שונים ומאפשרת, בין היתר, ביצוע מעקב אחר  התפתחות העסק לאורך זמן, לטווח הקצר והארוך יותר.

במרבית המקרים, בניית תכנית עסקית נדרשת בנסיבות של טרום הקמת עסק חדש, לפני התרחבות פעילות וכניסה לתחום חדש, לצורך ניהול שוטף, גיוס כספים או קבלת הלוואות מגופים פיננסיים שונים, מכירת העסק, הכנסת שותף, מיזוגים, תכנון וניתוח העסק ועוד.

הגדרת צרכי פנים וחוץ

החלטה להקמת עסק, מכירתו, רכישת עסק, הכנסת שותף וכו' הינן החלטות דרמטיות לרוב שעשויות להשפיע על מהלך חיים והתנהלותם של אנשי עסקים וגופים עסקיים אחרים. משום כך, יש צורך להכיר היטב מבעוד מועד את השוק בו מתמודדים, לבחון את מתחרים, להבין את גודל ההשקעה אליה מתחייבים, לאתר מקורות מימון, להכין דרכי פעולה ושאר אלמנטים חשובים שיש לקחת בחשבון. התכנית העסקית מפרטת את כל אלו ומציגה תמונה לכל מתעניין - יזם, משקיע, וכמובן בעל העסק עצמו.

חשוב לציין כי תכנית עסקית נועדה לצרכי פנים וחוץ, גם יחד – משמע לגורמים ושותפים בתוך הארגון היא מכוונת להצגת הדברים לצורך קבלת החלטות אופרטיביות והסכמות למהלכים ולפרויקטים רלוונטיים ולצורכי חוץ היא מכוונת למטרות של גיוס משקיעים והון, הכנסת שותפים, בעלי מניות חדשים וכו'. ללא הצגת תכנית עסקית מקצועית וברורה יתקשה כל עסק לייצר שיתוף פעולה בריא ונכון עם כל הגורמים הפנימיים והחיצוניים הללו.

מה כוללת התכנית העסקית?

תכנית עסקית כוללת לרוב מספר סעיפים מרכזיים חשובים שהראשון בהם הינו תקציר מנהלים ששופך אור על החברה ומנהליה. הסעיפים האחרים מפרטים אודות תיאור העסק, מוצריו ושירותיו, ניתוח השוק והפוטנציאל  הקיים בו, תכנון השיווק, אופן הקמת העסק ותפעולו, המודל העסקי, היבטים פיננסיים, תכנית עבודה להמשך ומיני נספחים נדרשים - כל אלו גם יחד נותנים פירוט רחב ומקיף שיכול לשקף מצב קיים בצורה טובה ואמיתית.

יחד עם זאת, סביב תכנון פעילות עסקית ואסטרטגיה עתידית יש גם לא מעט דיונים ושיחות והיזם הדחוף חייב לשכנע את המתנגדים או המתלבטים למימושה. לשם כך, הוא צריך לפרט את החזון המלא שלו לגבי העתיד והסתמכות על עובדות מוצקות, כפי שהן מובאות בתכנית, עשויה לסייע לו מאוד בכך. צריך לזכור, כי תמיד קיימת אי וודאות מסוימת לגבי אלמנטים עתידיים שונים ובעזרת כוח שכנוע ותכנית עסקית מסודרת ניתן, פעמים רבות, להתגבר עליהם. מאידך, תכנית עסקית יכולה להבליט חסרונות וסכנות אפשריות וגם הימנעות מהוצאה לפועל של התכניות יכולה לחסוך כסף, בזבוז זמן ועגמת נפש מיותרת.