תפריט יצירת קשר

הלוואות בערבות מדינה

הלוואות בערבות מדינה

הלוואות בערבות מדינה נהנות מריבית נמוכה יותר ומהסתברות גבוהה יותר לאישור ההלוואה. הלוואות אלה נועדו לעסקים קטנים ובינוניים הזקוקים לאשראי לצורך פיתוח והחזקת העסק, ואשר מתקשים לקבל את ההלוואה לה הם זקוקים ללא ערבות מתאימה. איך מקבלים הלוואה בערבות מדינה ומה נדרש לשם כך?

מהן הלוואות בערבות מדינה?

כאשר הבנק מעניק לכם הלוואה, הוא למעשה נותן לכם כסף ללא שום בטחון שהכסף אכן יוחזר לו. בכך נוטל על עצמו הבנק סיכון, ובכדי לשקף את הסיכון הזה הוא מטיל עליכם תשלום ריבית. גובה הריבית נקבע למעשה בהתאם לגובה הסיכון שאותו לוקח הבנק. כך למשל, כאשר מדובר בהלוואה לצורך רכישת דירה, והדירה ממושכנת ומשועבדת לטובת הבנק, הסיכון של הבנק הוא נמוך יחסית ולכן ההלוואה תהיה בריבית נמוכה. כאשר מדובר בהלוואה לסגירת חובות לעומת זאת, קיים סיכון ממשי שהלווה לא יוכל להחזיר את ההלוואה כנדרש, ולכן הריבית שיטיל הבנק על ההלוואה תהיה גבוהה יחסית.

במקרים רבים, כאשר הסיכון גבוה מדי עבור הבנק, הבנק לא מאשר כלל את ההלוואה. הלוואות בערבות מדינה הן הלוואות שבהן נותנת המדינה את הערבות שלה להחזר ההלוואה לבנק. ערבות זו מורידה מאוד את רמת הסיכון אליו נחשף הבנק, שכן גם אם הלווה לא יוכל להחזיר את ההלוואה, המדינה תחזיר אותה במקומו ולאחר מכן תפעל נגדו באמצעים העומדים לרשותה, אבל הבנק יקבל את מבוקשו.

מהם היתרונות של הלוואות בערבות מדינה?

מאחר והמדינה מעניקה את הערבות על ההלוואה, כל בנק יסכים לתת את ההלוואה וכל בנק ישמח לרמת הסיכון שערבות זו יוצרת עבורו. עסקים שזקוקים להלוואה לצורך הקמה או פיתוח של העסק, או לצורך שמירה על תזרים מזומנים חיובי, יכולים להיעזר בכלי של הלוואות בערבות מדינה בכדי לקבל הלוואה שאלמלא ערבות זו, סביר להניח שהבנק לא היה מסכים להעניק אותה מלכתחילה.

כיצד מקבלים הלוואה בערבות מדינה?

מדינת ישראל מקצה תקציב בכל שנה לטובת נושא זה, ומעניקה את הערבות שלה במסגרת הסדרים עם הבנקים השונים. כדי לקבל הלוואות בערבות מדינה יש להיכנס לבנק ולשאול האם הוא מציע את האפשרות הזאת. הפקיד בבנק יסייע לכם בכל הנדרש, ימסור לכם את הטפסים שעליכם למלא ובדרך כלל גם יבקש תכנית עסקית שתפרט את האופן בו אתם מתכוונים לעשות שימוש בכספי ההלוואה. חומרים אלה נבחנים על ידי אנשי מקצוע, ובמידה והם עומדים בקריטריונים שהציבה המדינה, תאושר לכם הלוואה בערבות מדינה.

הלוואות בערבות מדינה הוא כלי מצוין להבטחת אשראי לעסקים הנמצאים בקושי או במצוקה. הלוואות אלה מורידות את רמת הסיכון לבנק בהלוואה, ולכן מאפשרות לו להעניק את ההלוואה מלכתחילה וגם להעניק אותה בריבית טובה יחסית. התהליך של קבלת ההלוואה הוא פשוט למדי ובבנק תוכלו לקבל את כל המידע לו אתם זקוקים לשם כך.