תפריט יצירת קשר

חקירות כלכליות - לדעת כל מה שצריך!

חקירות כלכליות - לדעת כל מה שצריך!

למרבה הצער, בסכסוכים כספיים שונים ומשונים במחוזותינו, אף כאלה שהגיעו לכדי פסיקה משפטית, טוען לעיתים הצד נתבע כי אין ביכולתו לשלם את חובו. במקרים רבים מסתירים נתבעים אלו מקורות הון ונכסים במגוון דרכים כמו העברת נכסים במתנה לגורם אחר, העברת הון לבנקים הרשומים בחו"ל, העברת מניות או החזקת נכסים בנאמנות – כל זאת על מנת לספק מצג שווא של דלותם הכלכלית ולחמוק מחובותיהם.

במקרים רבים ניסיונות מרמה שכאלו אכן צולחים ובמובן הזה ללא ניסיון לחשוף הסתרות כאלה, תהפוך מדינת ישראל למין "גן עדן לגנבים". בסיוע משרד חקירות המנוסה בביצוע חקירות כלכליות ניתן לחשוף האם גורם מסוים מסתיר כספים ונכסים ולמעשה מבריח אותם מעיני החוק. חקירה כלכלית יכולה להתנהל במספר היקפים, בהתאם לצרכים אותם ניתן לחלק לרוב לשני תחומים עיקריים:

חקירה אישית: חקירה כזו היא בהיקף קטן וראשוני יחסית ומשמשת לחקירת אדם יחיד בסכסוך המתנהל בהוצאה לפועל למשל בו הוא מתחמק מתשלום חוב, או המקרה הנפוץ יותר של גירושין בו בן\ת הזוג מתחמקים מתשלום מזונות או הסדרים אחרים בהסכם הגירושין בתואנה של אי-יכולת תשלום, או כדי להימנע מחלוקה שווה בנכסים. בני זוג רבים נדהמים לגלות כמה פרטים הוסתרו מהם על ההתנהלות הכלכלית המשפחתית, לפעמים עד רמה של שבר גדול באמון. משרד החקירות יערוך בדיקה מעמיקה בנכסי בן\ת הזוג הנחקרים על מנת לחשוף את יכולתם הכלכלית האמיתית, למשל:

  • איתור כלי רכב בבעלות הנחקרים.
  • חקירת יכולת.
  • איתור נכסים מוברחים, לפעמים אף מחוץ לגבולות המדינה.
  • בדיקת ירושות, קרנות, קופות גמל וביטוחי חיים.
  • איתור חברות בהן הנחקרים שותפים או נכסים שנרשמו על שם גורם אחר.
  • כמו כן, יבדקו מצד שני האם הוא מסתיר את היותו מוגבל בחשבון בנק, עם תיקים בהוצאה לפועל או תביעות אזרחיות, המחאות ללא כיסוי וכו'. 

חקירה עסקית: חקירה כלכלית של עסק לרוב תהיה מקיפה ומורכבת יותר. לרוב תידרש חקירה כזו על ידי ארגון אחר המבקש לקבל על הארגון הנחקר מידע לצרכים מגוונים כמו:

  • מקדם ביטחון לפני היקשרות עסקית - תוכלו לבדוק את התנהלותה הכלכלית של החברה עמה אתם מתכוונים להיקשר כדי להימנע מהפתעות בהמשך.
  • התחמקות מחוב - כאמור, הברחת נכסים או רישום הון תחת גורם אחר יכולה לשמש כדי לספק מצג שווא של יכולתו הכלכלית של הארגון הנדרש לשפות אתכם מסיבות כאלה ואחרות.
  • בדיקת יכולת למבקשי הלוואה - פעמים רבות ארגונים פיננסיים יבדקו את יכולות ההחזר של ארגונים המבקשים הלוואות למטרות השקעה ויוודאו כי היכולת הכלכלית המוצגת אכן אמיתית.

מהם שלבי הפעולה?

בשלב הראשון, יפעל משרד החקירות לאיתור כולל של כל הנכסים בבעלות האדם או החברה, כולל אלו שהם מבקשים להסתיר או לטשטש כי הם בבעלותו. בשלב השני תבוצע "הרמת מסך" שתחשוף את הנכסים וההון שבבעלות הנחקרים כולל ראיות שיספקו לעורך הדין את הכלים להתמודד עמם בבית המשפט.